VB Media

Norsk Fiat Register

Grafisk design, fotografi

Norsk Fiat Register er en landsdekkende klubb som teller over fem hundre medlemmer, fra Farsund i sør til Tromsø i nord – som alle har interessen for Fiat som fellesnevner. Selve bærebjelken i kommunikasjonen mellom medlemmene er medlemsmagasinet – Norsk Fiat Register.

Magasinet lages av medlemmene selv, og tar for seg både reportasjer fra treff, nyheter i klubben, artikler om eierbiler og så videre. I 2015 ble imidlertidig design og produksjon satt til VB Media, da klubben ønsket å heve kvaliteten på det visuelle, øke frekvensen fra to til fire utgaver på årsbasis og alliere seg med en produksjonspartner.

Magasinet distribueres til samtlige medlemmer, Fiat-forhandlere og andre spesielt interesserte. Det selges også annonser til magasinet.