VB Media

Norske Skog

Presentasjonsfilm

Norske Skog Saugbrugs AS er en av verdens største papirfabrikker som produserer SC-magasinpapir, beliggende i Halden og etablert i 1859. Bedriften er en svært viktig aktør i næringslivet og industrien i Østfold, og fokuset ligger dermed på å tiltrekke seg de dyktigste hodene og skape interesse rundt industribedriften.

Derfor engasjerte Norske Skog VB Media Reklamebyrå da de ønsket å lage en «rekrutteringsvideo»/presentasjonsvideo av anlegget. Tanken var å lage en kort video for bruk i presentasjoner, på sosiale medier og liknende, som skulle vise litt av hva som foregikk på anlegget.

I november 2013 var videoen klar. Filmen skaper stolthet for egen arbeidsplass og er med på å gi et solid inntrykk av bedriften for eksterne.