VB Media

Båtens Verden

Utgivelse, redaksjonelt innhold og design

Båtens Verden ble etablert i 2006 og utgis syv ganger årlig i et opplag på over 8 000 eksemplarer. Magasinet utgis av VB Media AS.

Båtens Verden distribueres til abonnenter, i løssalg gjennom Interpress (Narvesen, matbutikker og kiosker over hele landet), samt til store deler av båtbransjen. Hver utgave er i gjennomsnitt på 100 sider, der VB Media står for tekst, bilder, layout og liknende. Magasinet trykkes hos vårt samarbeidstrykkeri i Estland.

Båtens Verden har vært en av bærebjelkene til VB Media siden starten, og det arbeides aktivt med å videreutvikle magasinet. Blant annet lanserte vi nettsiden b-v.no der båtfolk selv kan opprette sin egen blogg. Vi styrer også Båtens Verdens aktive Facebookside med over 6 000 følgere.