VB Media

Askøy Båtsenter

Ny nettside

Askøy Båtsenter AS i Bergen er importør og produsent av noen av båtbransjens mest tradisjonsrike og tunge merkevarer – Viksund og Skorgenes. Da selskapet ble etablert i 2013 var noe av det viktigste å bygge en solid nettside som presenterer de to merkevarene på en delikat måte.

VB Media lanserte askoybatsenter.no rett før sommeren 2014, og nettsiden gir utfyllende informasjon om alle de ti båtmodellene Askøy Båtsenter selger, fra 34 til 43 fot. I tillegg finnes en komplett oversikt over alle de tidligere båtmodellene til Viksund helt tilbake til 1971, og alle de øvrige servicetilbudene til Askøy Båtsenter er presentert.

En av de største utfordringene er godt bildemateriale. Askøy Båtsenter, Viksund og Skorgenes selger drømmer – og et av de viktigste instrumentene er bilder og video. Derfor har VB Media tatt bilder og laget video av flere modeller, og prosessen med å oppgradere alt av materiale pågår.

Det har også blitt opprettet en enkel Facebookside for Askøy Båtsenter for å holde kunder oppdatert, samt hente trafikk til nettsiden i forbindelse med spørsmål og liknende.

Nyhetsbrev, messemateriell
Askøy Båtsenter sitter på en stor database av interessenter etter båtmesser og events, og for å holde disse varme sendes det ut jevnlige nyhetsbrev. VB Media organiserer lister, står for innhold og sender ut nyhetsbrevet. Det er viktig å holde kunder informert om nye modeller og nyheter ved anlegget på Askøy.

Messemateriell
Det arrangeres en rekke båtmesser, og Askøy Båtsenter deltar på flere. Vi leverer både bannere, beachflagg, samt ulike trykksaker.